dimecres, 19 d’abril de 2017

Gestió del temps... lliure

De vegades la vida ens sembla complicada i comencem a pensar que ens aniria bé aprendre algunes tècniques de planificació i de gestió del nostre temps. Bona pensada.

Aquestes qüestions, aquestes necessitats, quasi sempre les enfoquem a l'espai professional: "no tinc temps de fer totes les tasques que em proposo en les hores que tinc assignades a treballar!" és un comentari habitual entre emprenedors, treballadors per compte 'altres, gestors d'equips, freelances...

M'alegra que l'interès per la gestió del temps traspassi l'àmbit professional i es repensi en l'àmbit personal. Perquè ho interpreto com un senyal que aquells que se n'ocupen, tenen interès per trobar l'equilibri. Equilibri vital, observant la seva vida amb una mirada sistèmica i cercant l'ecologia en el repartiment del temps i l'energia, recursos vitals i limitats.

 

Dues conferències TED ens parlen del temps lliure. La meva invitació que les mireu amb la ment oberta i neta de prejudicis, amb la ment de principiant que proposa el Mindfulness. Posaria la mà al foc que us aporten quelcom: