dijous, 16 d’agost de 2018

La CONTRA: El buit del desert ens omple de sentit

Tot i que nosaltres no perseguim l'esperit hippie tal com l'enten la Crimson Rose, algunes de les coses que explica són idèntiques en la seva experiència al desert i en la nostra. Per exemple quan diu:

...la immensitat et fa insignificant
 i això et fa humil i després feliç..

(segueix llegint)

Les Caravanes al Desert són trobades que efectuem periòdicament, on vivim una setmana en un estil semi-nòmada, atrevint-nos a prescindir de moltes de les coses que omplen la nostra vida per conviure amb l'èssencial.

Si vols saber més de les Caravanes al Desert...