dijous, 9 de juliol de 2009

Entrevista amb Mònica Lapeyra, formadora dels cursos d’Habilitats del proper trimestre

Entrevista a Mònica Lapeyra en El Blog de CTUG, 09/07/2009

Mònica LapeyraParticipa en el programa de Programació Neurolingüística (PNL) i a diferents tallers d’habilitats directives, comunicació i Networking del CTUG. Formadora dels cursos: “Gestió del canvi i l’oportunitat”, “Gestió del temps”, “Treball en equip” i “Com fer eficaç el Networking”
Mònica, quina és la importància de les habilitats socials dins l’àmbit laboral? En som prou conscients?
Tot i que vivim en una societat individualista, la nostra vida està formada per accions coordinades amb altres persones i organitzacions Per aquest motiu, la formació està basada en l’entrenament a través d’experiències en contextos especialment creats per a la seva posterior reflexió i anàlisi, de tal forma que ens faciliti la transferència efectiva i pràctica tant en l’àmbit laboral com en el personal.

I en el context actual, com ens pot ajudar especialment aquesta formació?
Atès que estem en un context de crisi, necessitem propostes i actituds creatives que impulsin els recursos escassos cap a noves oportunitats i solucions. El curs “Gestió del canvi i l’oportunitat” ens proporciona una obertura de la visió actual, es concreta en eines i tècniques immediates. L’alumne tindrà l’oportunitat d’exposar situacions reals com són les seves pròpies vivències per aplicar les tècniques i obtenir noves respostes i opcions.

Per què juguem en comptes d’explicar-ho?
El fet d’aprendre incorporant la vessant lúdica estimula l’aprenentatge en un entorn de confiança que motiva la creativitat i facilita la creació. Incorporem l’Aprenentatge Significatiu (des de l’experiència) al purament Cognitiu.
La informació s’oblida. En canvi, tot allò que es viu en primera persona i en grup s’integra i aprèn més fàcilment, i és més estimulant. La pràctica facilita l’aplicació posterior: quan mous els cos facilites l’expressió de les emocions (sempre presents) i aportes una rica informació que complementa l’intel·lecte. De tot això s’obté l’aprenentatge (cognitiu, emocional, corporal).

Quin valor afegit té el Networking, respecte a les trobades jornades, reunions de treball?
Les trobades de Networking són disparadores de contactes, d’idees, de col·laboracions. Proporcionen un espai on, amb més o menys definició del programa, persones afins i/o complementàries es coneixen i exposen els seus serveis, propostes i/o necessitats. D’aquí, que el taller que CTUG ofereix orienti sobre la manera de fer efectius aquests nous contactes. També les Xarxes Socials a través d’Internet. Oferirem alguns consells pràctics i farem algunes pràctiques per aprendre vivencialment.

Com va anar la jornada del Fòrum Empresarial Vallès (FEV)?
La darrera jornada va ser molt interessant. Compartir les experiències amb resultats contrastats per fomentar activitats. Cohesionar els equips de treball sense pressupost va ser una de les propostes amb resultats satisfactoris.

Quines dificultats ens trobem a l’hora de fer Networking?
Com trencar el gel, com explicar el nostre projecte amb ganxo (breu, entenedor), com fer un seguiment dels contactes per generar fruits són les situacions habituals que ens trobem. En el taller “Com fer eficaç el Networking” oferirem trucs i habilitats per aconseguir-ho.