dilluns, 28 d’abril de 2014

Flors de Bach: sentit, evolució i bibliografia.

Els que feme provat els Essències florals del Dr Edward Bach per facilitar-nos la gestió emocional i física en algun moment delicat de les nostres vides, sabem que, tal i com diu Ricardo Orozco, metge i expert de referència en el seu coneixement i aplicación, "no són placebo".

El Dr Bach va descobrir que així com hi ha algunes plantes que tenen propietats curatives, existeix 1 grup d'elles que tenen propietats d' ordre superior  i posseeixen un veritable poder curatiu paper al nostre Organisme. Tenia una gran sensibilitat i un grau de connexió extrem amb la Natura, i això el va fer seleccionar aquelles petites plantes que són capaços de generar ESTATS anímics i Mentals positius , con el consegüent Efecte sanador que aquests ESTATS positius provoquin a la nostra salut física.

Les flors de Bach permeten infinitat de combinacions entre les 38 Essències que els composen, de manera que obtenim una fórmula específica per a cada persona en cada moment, és un delsl mes personalitzats tractaments.

Són un tractament natural i sense cap mena de contrainidicacions. Des que el Dr Bach va  fer les  primeres definicions, el seu coneixement i aplicació ha evolucionat de manera exponencial.

Treballo i formulo flors de Bach als meus Clients perque he vist i he viscut sorprenents canvis a l'evolució de les persones després de prendre-els durant una breu temporada. Em sembla una manera molt acurada i atenta de tenir cura de l'equilibri emocional.

Si voleu més informació al respecte, en aquest video el mateix Ricardo Orozco us explica l'Evolució d'acord amb la bibliografia i experts que s'han dedicat a Seu estudi:

Ricardo Orozco: Flores de Bach